Australia Tour Of Sri Lanka 2022

Australia Tour Of Sri Lanka 2022 111
Sri Lanka 160/10(43.1)
24-06-2022 02:00 PM 164/6(39.3)

24-06-2022 02:00 PM

AUSTRALIA WON BY 4 WKTS
Australia Tour Of Sri Lanka 2022 111
Sri Lanka 258/10(49)
21-06-2022 02:00 PM 254/10(50)

21-06-2022 02:00 PM

SRI LANKA WON BY 4 RUNS
Australia Tour Of Sri Lanka 2022 111
Sri Lanka 292/4(48.3)
19-06-2022 02:00 PM 291/6(20)

19-06-2022 02:00 PM

SRI LANKA WON BY 6 WKTS
Australia Tour Of Sri Lanka 2022 111
Sri Lanka 220/9(47.4)
16-06-2022 02:00 PM 189/10(37.1)

16-06-2022 02:00 PM

SRI LANKA WON BY 26 RUNS
Australia Tour Of Sri Lanka 2022 111
Sri Lanka 300/7(50)
14-06-2022 02:00 PM 282/8(42.3)

14-06-2022 02:00 PM

AUSTRALIA WON BY 2 WKTS
Australia Tour Of Sri Lanka 2022 111
Sri Lanka 177/6(19.5)
11-06-2022 06:30 PM 176/5(20)

11-06-2022 06:30 PM

SRI LANKA WON BY 4 WKTS
Australia Tour Of Sri Lanka 2022 111
Sri Lanka 124/9(20)
08-06-2022 06:30 PM 126/7(17.5)

08-06-2022 06:30 PM

AUSTRALIA WON BY 3 WKTS
Australia Tour Of Sri Lanka 2022 111
Sri Lanka 128/10(19.3)
07-06-2022 07:00 PM 134/0(14)

07-06-2022 07:00 PM

AUSTRALIA WON BY 10 WKTS

Close
REPORTS ARE ALSO AVAILABLE
ON WHATSAPP