Ireland Tour Of Bangladesh 2023

Ireland Tour Of Bangladesh 2023 111
Bangladesh 202/3(17)
29-03-2023 01:30 PM 125/9(17)

29-03-2023 01:30 PM

BANGLADESH WON BY 77 RUNS
Ireland Tour Of Bangladesh 2023 111
Bangladesh 207/5(19.2)
27-03-2023 01:30 PM 81/5(8)

27-03-2023 01:30 PM

BANGLADESH WON BY 22 RUNS (DLS)
Ireland Tour Of Bangladesh 2023 111
Bangladesh 102/0(13.1)
23-03-2023 01:30 PM 101/10(28.1)

23-03-2023 01:30 PM

BANGLADESH WON BY 10 WKTS
Ireland Tour Of Bangladesh 2023 111
Bangladesh 349/6(50)
20-03-2023 01:30 PM 00/00(00)

20-03-2023 01:30 PM

NO RESULT-DUE TO RAIN
Ireland Tour Of Bangladesh 2023 111
Bangladesh 338/8(50)
18-03-2023 09:30 AM 155/10(30.5)

18-03-2023 09:30 AM

BANGLADESH WON BY 183 RUNS
...