Australia Tour Of South Africa, 2023

Australia Tour Of South Africa, 2023 111
South Africa 315/9(50)
17-09-2023 01:30 PM 193/10(34.1)

17-09-2023 01:30 PM

SOUTH AFRICA WON BY 122 RUNS
Australia Tour Of South Africa, 2023 111
South Africa 416/5(50)
15-09-2023 04:30 PM 252/9(34.5)

15-09-2023 04:30 PM

SOUTH AFRICA WON BY 164 RUNS
Australia Tour Of South Africa, 2023 111
South Africa 338/6(50)
12-09-2023 04:30 PM 227/10(34.3)

12-09-2023 04:30 PM

SOUTH AFRICA WON BY 111 RUNS
Australia Tour Of South Africa, 2023 111
South Africa 269/10(41.5)
09-09-2023 04:30 PM 392/8(50)

09-09-2023 04:30 PM

AUSTRALIA WON BY 123 RUNS
Australia Tour Of South Africa, 2023 111
South Africa 222/10(49)
07-09-2023 04:30 PM 225/7(40.2)

07-09-2023 04:30 PM

AUSTRALIA WON BY 3 WKTS
Australia Tour Of South Africa, 2023 111
South Africa 190/8(20)
03-09-2023 05:30 PM 191/5(17.5)

03-09-2023 05:30 PM

AUSTRALIA WON BY 5 WKTS
Australia Tour Of South Africa, 2023 111
South Africa 164/8(20)
01-09-2023 09:30 PM 168/2(14.5)

01-09-2023 09:30 PM

AUSTRALIA WON BY 8 WKTS
Australia Tour Of South Africa, 2023 111
South Africa 115/10(15.3)
30-08-2023 09:30 PM 226/6(20)

30-08-2023 09:30 PM

AUSTRALIA WON BY 111 RUNS