Afghanistan Tour Of Sri Lanka 2024

Afghanistan Tour Of Sri Lanka 2024 111
Sri Lanka 187/6(20)
19-02-2024 07:00 PM 115/10(17)

19-02-2024 07:00 PM

SRI LANKA WON BY 72 RUNS
Afghanistan Tour Of Sri Lanka 2024 111
Sri Lanka 160/10(19)
17-02-2024 07:00 PM 152/9(20)

17-02-2024 07:00 PM

SRI LANKA WON BY 4 RUNS
Afghanistan Tour Of Sri Lanka 2024 111
Sri Lanka 267/3(35.2)
14-02-2024 02:30 PM 266/10(48.2)

14-02-2024 02:30 PM

SRI LANKA WON BY 7 WKTS
Afghanistan Tour Of Sri Lanka 2024 111
Sri Lanka 308/6(50)
11-02-2024 02:30 PM 153/10(33.5)

11-02-2024 02:30 PM

SRI LANKA WON BY 155 RUNS
Afghanistan Tour Of Sri Lanka 2024 111
Sri Lanka 381/3(50)
09-02-2024 02:30 PM 339/6(50)

09-02-2024 02:30 PM

SRI LANKA WON BY 42 RUNS